Skip to content

Trudna droga ucieczki z pułapki średniego wzrostu

Nie ma wielu krajów, którym udało się uniknąć wpadnięcia w pułapkę średniego dochodu. Po 100 latach wojen, okupacji i odrodzenia relacja wielkości gospodarki polskiej do niemieckiej jest taka jak w 1918 r., zaś stosunek gospodarki amerykańskiego Południa do Północy wygląda niczym w latach 40. XIX w. Struktura gospodarcza zmienia się bardzo powoli.

. . .

The full text of this article is available online at:

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/906899

Published inAll ArticlesArchive
Sydney-based globalization expert Salvatore Babones is available to speak on the Chinese economy (demographics, growth, technology), the Belt & Road Initiative, global trade networks, and Australia-China relations. Contact: s@salvatorebabones.com